เมทัลชีท ลอนวาตรฐาน 760 ม.ม.
เมทัลชีท ลอนวาตรฐาน 760 ม.ม.

แผ่นเมทัลชีท ชนิดแผ่นสี

แผ่นเมทัลชีท สีเหลือง หนา 0.35
แผ่นเมทัลชีท สีแดงอิฐ หนา 0.35
แผ่นเมทัลชีท สีขาว หนา 0.35
แผ่นเมทัลชีท สีครีม หนา 0.35
แผ่นเมทัลชีท สีส้มโชกุน หนา 0.35
แผ่นเมทัลชีท สีน้ำตาล หนา 0.35
แผ่นเมทัลชีท สีน้ำเงิน หนา 0.35
แผ่นเมทัลชีท สีเทา หนา 0.35
แผ่นเมทัลชีท สีเขียวบางจาก หนา 0.35
แผ่นเมทัลชีท สีดำ หนา 0.35
แผ่นเมทัลชีท สีเขียวสด หนา 0.35

แผ่นเมทัลชีท ชนิดสีอลูซิ้งค์

เมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.23 ราคาเมตรละ
เมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.28 ราคาเมตรละ
เมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.30 ราคาเมตรละ
เมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.35 ราคาเมตรละ
เมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.40 ราคาเมตรละ
เมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.47 ราคาเมตรละ
แผ่นครอบต่อผนัง 457 เมตรละ 80 บาท
แผ่นครอบต่อผนัง 457 เมตรละ 80 บาท
แผ่นครอบข้างตรง 457 เมตรละ 80 บาท
แผ่นครอบข้างตรง 457 เมตรละ 80 บาท
แผ่นครอบสันตะเข้า 457 เมตรละ 80 บาท
แผ่นครอบสันตะเข้า 457 เมตรละ 80 บาท

 

ทีมงานของเรา
ทีมงานของเรา
วินธชา ศิริทวีสุข 087-808-7771
วินธชา ศิริทวีสุข 087-808-7771
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท