แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีน้ำตาล
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีเขียวสด
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีครีม
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีแดงอิฐ
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีเขียวบางจาก
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีส้มโชกุน
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีเทา
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีน้ำเงิน
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีขาว
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีเหลือง
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีอลูซิ้งค์ หนา 0.23
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีอลูซิ้งค์ หนา 0.28
แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีอลูซิ้งค์ หนา 0.47